....

دلم به اندازه تمام روزهای پاییزی گرفته است...

آسمان چشمانم به اندازه تمام ابرهای بهاری ،بارانی است..

قلبم انگار به اندازه سردترین روزهای زمستانی ، یخ زده است...

اما در وجودم کوره داغ تابستانی می سوزد ...

چه چهارفصلی است سرزمین دقایق من!!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید