کابوس

کابوس  می بینم

از خواب بلند می شوم تا به آغوشت پناه ببرم ...

افسوس یادم رفته بود که از نبودنت به خواب پناه برده بودم ....!

خوابیدم

 

به او نوشت : چگونه تحمل کنم این روزهای سخت ..رابدون تو ؟

 خوابم یا بیدارم

تو با منی با من

همراه همسایه

نزدیکتر از پیرهن

باور کنم یا نه هرم نفسهاتو

ایثار تن سوز

نجیب دستاتو

خوابم یا بیدارم

لمس تنت خواب نیست

این روشنی از توست

بگو که از افتاب نیست

بگو که بیدارم

بگو که رویا نیست

بگو که بعد از این

جدایی با ما نیست

اگه این فقط یه خوابه

تا ابد بذار بخوابم

بذار آفتاب شم و تو خواب

از تو چشم تو بتابم

بذار اون پرنده باشم

که باتن زخمی اسیره

عاشق مرگه که شاید

توی دست تو بمیره

خوابم یا بیدارم

ای اومده از خواب

اغوشتو وا کن

قلب منو دریاب

برای خواب من

ای بهترین تعبیر

با من مدارا کن

ای عشق دامنگیر

من بیتو اندوه

سرد زمستونم

پرنده ای زخمی

اسیر بارونم

ای مثل من عاشق

همتای من محجوب

بمون بمون با من

ای بهترین ای خوب


/ 1 نظر / 17 بازدید
فروزان

کابوس دیده ام شاید تصورم از ذهن گرم تو می رفت در اتاق می ماند گوشه ای در اوج ذهن شب می خواند باز مرا خواب دیده ام که تو آرام وبی صدا کابوس من شدی این حس خوب و ناز خواب می کند مرا کابوس خوب من [گل]