....

روزهای بارانی را خیلی دوست دارم

معلوم نمی شود منتظر تاکسی هستی

یا آواره ی خیابانها....

بخار توی هوا مال سرماست یا دود سیگار.....

روی گونه ات اشک یا دونه های باران .......!!

/ 0 نظر / 19 بازدید