یک سال

 

اسفالت ها هم گویی ماسه شدند

که رد پایت را اینگونه نشانم می دهند

در جای جای شهر

و صدایت را هر پرنده ای اواز می دهد

اما...

دائما می پرسم

تو خود کجایی ؟

میان کدام ثانیه پنهان شدی

تا دیگر ثانیه ای با تو نگذرد ؟

/ 0 نظر / 15 بازدید