..

نه کسی منتظراست….
نه کسی چشم به راه…
نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه…
بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟؟؟؟
وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه…….

/ 0 نظر / 16 بازدید