.........

 

من باران اشکهایم را در ابر چشمانم پنهان می کنم

و با لبخند پوچی به نشانه تایید  سر تکان می دهم

اما خودم میدانم که هر گاه درون خود را میکاوم

به غم بزرگ میرسم و آن غم نبودن

توست....

/ 0 نظر / 14 بازدید