...

خسته ام ...

خسته نبودنت ...

خسته از روزهایی که بی تو شب می شود ...

و شبهایی که باز هم بی تو می گذرد ...

تا که طلوعی و غروبی دیگر بیایند...

و باز هم گذر زمانها که بی تو می گذرد...

می گذرد ...

و باز هم می گذرد ....!!

/ 0 نظر / 5 بازدید