شانه به شانه ی تو می آمد بهار  ِ من !

     اسفند است

                      بوی ِ بهار نزدیک و

                                   دستان ِ تو دور ...

/ 0 نظر / 2 بازدید