...

 

در من فرود آ

در من فرود آ

و بیتوته کن این جا در من

بیتوته کن

تا از نسیم سر انگشتان ات

بهار فوران کند از میان بازوان ام .

در من بیتوته کن

تا جهان شعله کشد

از میان لبان ام

زندگی جاری شود

در رگ های گر گرفته ام .

/ 1 نظر / 3 بازدید
فروزان

گاه اگر می نویسم که دلم در لب یک نی لبک چوبین است گاه میگویم اگر مرا بنواز در کوه ودشت دلم میخواهد بتازد در سکوت دشت دلم میخواهد چون باد در آستین لباس مرزبانان بپیچد بگذرد از مرز های نشکسته چقدر محبوس این تنم چقدر رهایی را ارزومندم و چقدر دوست دارم که باشی و ببینی که چگونه رها شده از تن چوبینم در نی لبک زن متهورم ومیتازم این گلو خوش نوا هنگامه مرا می نوازد دلم آتش گرفته است *********************** من رگهای گر گرفته ات را با هیچ چیز عوض نمی کنم گرچه برای کسی مهم نبود تقدیر برایم چه نوشت؟؟؟؟[گل]