..

پیچکی می شوم....

بر در و دیوار اینجا

بی تاب با تب...می تابم...

تو آن گوشه به ناز می آیی در نوازش ناب حروفم!

چشم بر نمی دارم از تو ...و تو چشم نمی اندزی بر من..!

کاش حضورت را اینجا احساس می کردم

کاش....

/ 0 نظر / 2 بازدید