عاشقانه

  این روزها

       با غریبه ای که در من می خواند

       الفتی ندارم

       می خواهم

       به جای شعر

       نام تو را بنویسم

       تا دلم

       بنشیند

       و نگاهت کند 

        

                      

       کاش می شد

       زیر بارانی که در دلم می بارد

       قدم می زدی

       تا من می نشستم

       و غزل چشمهایت را

       دوره می کردم

 

به او نوشت: امشب بدون حضور تو تلخه تلخ بارانم

/ 2 نظر / 15 بازدید
فروزان

یادمه به روز کرده بودی چرا حالا نیست؟ پرید....[خنده]

فروزان

سالها بعد است میخوانم نوشته مغلوب لحظه های اندوه را این اندوه بی شمار که سر به جنونم کشانده بود این عشق بی بدیل که مرا تا به تمنا کشانده بود امروز پر از راز زندگی است امروز مرا خواب خوش عشق زندگی است به یاد دیروز قدح پر از شراب خاطرات دور می کنم که امروز خاطرشان آرام بخش روزهای بی کسی وتنهایی است بنویس خاطرات عشق از دست رفته را بنویس که در روزگارانی شاید دورتر کسی با ان بیابد اندوه عشق گم شده را [گل]