خداوندا...

جای سوره ای به نام"عشق"در قرانت خالی است،

که اینگونه آغاز شود:

"وقسم به زمانی که دلت را می شکنند و تو جز خدایت مرهمی نخواهی یافت.."

/ 0 نظر / 2 بازدید