همه جا پر از حجم ناب توست
در لیزی باورم
تو فقط ماندگاری
عشق حادثه ما خواهد شد
دل من هدیه ایست
که همیشه
در تصرف چشمانت خواهد بود
می خواهم تماما تو را عاشق کنم
می شود امسال
بغل ات کنم
که تا ابد خواب زمستانی تمام شود
نمی خواهم در رویا بخوابم
آرزویم را فراموش کنم
شاید دستهایم از تو کوتاه
شده باشد
اما پاهای تازه ایی در من
به راه افتاده اند..

/ 0 نظر / 2 بازدید